leanote支持添加思维导图
? 思维导图 ?    2015-06-26 04:13:36    5864    4    20
leanote   ? 思维导图 ?

Leanote支持添加思维导图了, 快来体验吧!

编辑界面: 

效果:

 

更多主题: 

Leanote思维导图--发散你的思想!

上一篇: 用户组的创建, 添加成员

下一篇: Leanote 桌面客户端 v0.6.2 发布, 支持导出HTML

5864 人读过
立即登录, 发表评论.
没有帐号? 立即注册
20 条评论
文档导航